یارتل
ورود ثبت نام

پلن ها

برنزی

300 تومان

  • 10 روز استفاده رایگان
  • 1 G اینترنت رایگان
  • اضافه کردن 10 کاربر به پنل خود

نقره ای

500 تومان

  • 50 روز استفاده رایگان
  • 3 G اینترنت رایگان
  • اضافه کردن 50 کاربر به پنل خود

طلایی

700 تومان

  • 70 روز استفاده رایگان
  • 1 G اینترنت رایگان
  • اضافه کردن 70 کاربر به پنل خود